Sanytol dezinfekčný sprej 500 ml – grapefruit

5,51  bez DPH
6,61  s DPH

Katalógové číslo: HY312066 Kategória: Značka:
Značka: Sanytol
Strana v katalógu: 656
Väčšie balenie:
Bežná cena: 5,99 € bez DPH

Tento produkt môže byť už zajtra u Vás.

320 na sklade

EAN: 3045206312066

Popis produktu

Univerzálny dezinfekčný čistič s vôňou grepu a citrónovej trávy zanecháva príjemnú vôňu. Odstraňuje 99,99 % baktérií, plesní a vírusov bez chlóru. Je silne odmasťujúci a biologicky odbúrateľný. Objem 500 ml.
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a infor.o výrobku
U citlivých materiálov urobte najprv skúšku nanesením prípravku na málo viditeľnej časti. Nemiešajte s lúhom ani inými čistiacimi prostriedkami. Pokožka: Pri kontakte s pokožkou umyte jemným mydlom a potom opláchnite teplou vodou. Oči: Po zasiahnutí očí vyplachujte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc. Požitie: Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Zavolajte lekársku pohotovostnú službu. Nepožívať. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁr. Informačné

 

Dodržiavanie predpisov

Povrchovo aktívna(e) látka(y) obsiahnutá(é) v tomto prípravku je (sú) v súlade s kritériami biodegradability podľa Smernice (EÚ) No.648/2004. Údaje potvrdzujúce toto prehlásenie sú k dispozícii kompetentným inštitúciám členských štátov Únie na ich priamu žiadosť, alebo na žiadosť výrobcu detergentu. Výstražné upozornenia (CLP) : H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkamiBezpečnostné upozornenia (CLP) : P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobkuP102 – Uchovávajte mimo dosahu detíP301+ P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉTOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára, tel. 02-547 741 66 (24h denne)P501C – Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebošpeciálneho odpaduObsahuje: Biocídne aktívne látky (TP2/AL): 0,5% chloridu Didecyldimethylammonium

 

Zloženie produktu

Obsahuje: biocídna aktívna látka (TP2/AL) didecyldimethylammonium chlorid: 5000 mg/kg, <5% neiónovej povrchovo aktívnej látky, <5% katiónovej povrchovo aktívnej látky, Dezinfekčné prostriedky, Parfumy

 

Návod na použitie

Použitie: Čo dezinfikuje? Kuchyne, WC dosky, sanitárne zariadenia, sifóny, dlaždičky, umývateľné plochy, elektrické domáce spotrebiče*, matrace, koberce, sedačky, telefóny, počítače, detské hračky, odpadkové koše… (*Nepoužívajte na plochy, ktoré sú v kontakte s potravinami). Ako dezinfikovať? Nastaviť pištoľ do pozície ON. Nastriekajte na plochu, až bude dostatočne vlhká. Osušte čistou handričkou. Pravidelne opakujte.

Mohlo by vás zaujímať

Doporučené produkty

Zlacnené produkty

Najobľúbenejšie produkty