Savo PEREX fresh bielidlo s kvetinovou vôňou 1,2 l

4,01  bez DPH
4,81  s DPH

Katalógové číslo: HY390172 Kategória: Značka:
Značka: Savo
Strana v katalógu: 0
Väčšie balenie:
Bežná cena: 4,99 € bez DPH

Tento produkt môže byť už zajtra u Vás.

22 na sklade

EAN: 8710522605028

Popis produktu

Odstraňovanie škvŕn už počas predprania zvláda tekutý prací prostriedok SAVO Perex Kvetinová vôňa, a to vďaka obsahu špeciálneho mikrozmáčadla. SAVO Perex je určené na bielu a stálofarebnú bielizeň na odstraňovanie škvŕn aj zašlých nečistôt. Môžete ho využiť na predpierku či samotné prania. SAVO Perex môžete použiť ako bielidlo pridaním ku klasickému praciemu prášku. Účinnosť bielenia je efektívna a dávkovanie nižšie ako pri bežných bielidlách. Vypraná či namáčaná bielizeň získa po pridaní SAVO Perex príjemnú vôňu. Tradícia a kvalita českých výrobkov sa snúbi v značke SAVO už vyše pol storočia. Generáciami preverená značka je stávkou na istotu. Objem 1,2 litra.

 

Dodržiavanie predpisov

Nebezpečenstvo:

SK: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Môže byť korozívna pre kovy. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo sprchou). PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zozbierajte uniknutý produkt. Zneškodnite nádobu v súlade a platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu. Obsahuje: chlórnan sodný, hydroxid sodný. Distribútor: Unilever Slovensko, spol. s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, tel. č.: 0850 123 850, infolinka@unilever.com. Vyrobené v EU.

 

Zloženie produktu

Menej ako 5 % bieliace činidlo na báze chlóru (chlórnan sodný), Aniónové povrchovo aktívne látky, Parfum

Mohlo by vás zaujímať

Doporučené produkty

Zlacnené produkty

Najobľúbenejšie produkty