Dezinfekčný čistiaci prostriedok DEXA DEZI 750 g

3,04  bez DPH
3,65  s DPH

Katalógové číslo: HY080199 Kategória: Značka:
Značka: Dezi
Strana v katalógu: 0
Väčšie balenie:
Bežná cena: 3,29 € bez DPH

Tento produkt môže byť už zajtra u Vás.

78 na sklade

EAN: 8588000157372

Popis produktu

Vysoko účinný čistiaci a dezinfekčný prostriedok so širokým spektrom účinku. Použitie pri čistení a dezinfekcii podláh, stien, obkladačiek, sanitárnych zariadení v potravinárstve, reštauráciach, školských jedálňach a pod. Svojim účinkom likviduje široké spektrum vírusov, vegetatívne formy baktérií, mikroskopické kvasinkové a vláknité huby.
Návod na použitie: Umývadlá, drezy, obkladačky a podlahy. 50 ml prípravku nalejte do 1 l vody, roztokom umyte čistené plochy a po 5-10 minútach pôsobenia opláchnite čistou vodou. WC: prípravok nastriekajte na horný okraj misy a nechajte pôsobiť cez noc. Odtokové potrubia: prípravok nastriekajte do odtoku a po 10 minútach pôsobenia opláchnite prúdom vody.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 

Bezpečnostné informácie

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Zákaz opakovaného použitie obalu. Prázdne obaly odovzdajte na recykláciu. Zvyšky zneškodniť roztriedením veľkým množstvom vody. EC č. 287-089-1.Prvá pomoc: Pri práci s prípravkom chráňte pokožku a oči. Pri zasiahnutí očí si vymývajte ich aspoň 10 minút prúdom čistej vody a vyhľadajte lekára. Pri zasiahnutí pokožky a odevu, vyzlečte zasiahnutý odev a postihnuté miesto pokožky dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody. Pri náhodnom použití nikdy nevyvolávajte zvracanie, iba vypláchnite ústa pitnou vodou, vypijte 0,3 l vlažnej vody a vyhľadajte lekára. Nebezpečenstvo Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváreP301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte vracanieP303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/ vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/ sprchou.P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutúho na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá umožní pohodlné dýchanie.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ DO OČÍ: Niekoľko minúť ich opatrne vyplachujte vodou. Ak použivate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

 

Výrobca

PERFEKT-SH s.r.o. Vráble

 

Zloženie produktu

menej ako 5% neiónové tenzidy, aróma s obsahom citralu a limonene. Účinná látka Lauryl/Myristyl-Dimetyl-Benzylamónium-Chlorid 9,5g/100 g.Registračné číslo: bio/432/D/03/3/CCHLP

 

Meno alebo obchodné meno a adresa distribútora

DeLUX-SM s.r.o., Vráble

 

Dátum minimálnej trvanlivosti spotreby

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Mohlo by vás zaujímať

Doporučené produkty

Zlacnené produkty

Najobľúbenejšie produkty