Glade Touch&Fresh NÁHRADNÁ NÁPLŇ (2+1ks) 3×10 ml Lemon

5,92  bez DPH
7,10  s DPH

Katalógové číslo: HY136120 Kategória: Značka:
Značka: Glade
Strana v katalógu: 682
Väčšie balenie:
Bežná cena: 7,33 € bez DPH

Tento produkt môže byť už zajtra u Vás.

14 na sklade

EAN: 5000204847574

Popis produktu

Osviežovač vzduchu CITRUS náplň je koncentrovaný sprejový osviežovač vzduchu. Vytvára jemnú hmlu z vône, ktorá odstráni nepríjemné pachy a na dlhú dobu prevonia každú toaletu či kúpeľňu.

Návod na použitie:
A. Vložte náplň do držiaka, až budete počuť cvaknutie.
B. Zatvorte kryt a pre uvoľnenie vône stlačte jeho prostrednú časť.

Recyklovanie:
Prázdny obal zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.

 

Dodržiavanie predpisov

Glade® by Brise® one touch® Citrus náplň-osviežovač vzduchu.

Nebezpečenstvo:

Obsahuje: d-limonén.

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Noste ochranné rukavice. Nevdychujte aerosóly.

Používajte podľa návodu. Používajte iba v dobre vetranom priestore. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Obsahuje geraniol, pin-2(10)-ene, citral, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, geranyl acetate, alpha-hexylcinnamaldehyde. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Mohlo by vás zaujímať

Doporučené produkty

Zlacnené produkty

Najobľúbenejšie produkty