- 5%

Sanytol dezinfekčný sprej 500 ml – eukalyptus

3,33  bez DPH 3,16  bez DPH
4,00  s DPH 3,79  s DPH

Katalógové číslo: HY772414 Kategória: Značka:
Značka: Sanytol
Strana v katalógu: 668
Väčšie balenie: 12
Bežná cena: 3,33 € bez DPH

Tento produkt môže byť už zajtra u Vás.

199 na sklade

EAN: 3045200700005

Popis produktu

Univerzálny dezinfekčný čistič s vôňou eukalyptu zanecháva príjemnú vôňu. Odstraňuje 99,99 % baktérií, plesní a vírusov bez chlóru. Je silne odmasťujúci a biologicky odbúrateľný. Objem 500 ml.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 

Bezpečnostné informácie

U citlivých materiálov urobte najprv skúšku nanesením prípravku na málo viditeľnej časti. Nemiešajte s lúhom ani inými čistiacimi prostriedkami. Pokožka: Pri kontakte s pokožkou umyte jemným mydlom a potom opláchnite teplou vodou. Oči: Po zasiahnutí očí vyplachujte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc. Požitie: Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Zavolajte lekársku pohotovostnú službu. Nepožívať. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.

 

Dodržiavanie predpisov

Povrchovo aktívna(e) látka(y) obsiahnutá(é) v tomto prípravku je (sú) v súlade s kritériami biodegradability podľa Smernice (EÚ) No.648/2004. Údaje potvrdzujúce toto prehlásenie sú k dispozícii kompetentným inštitúciám členských štátov Únie na ich priamu žiadosť, alebo na žiadosť výrobcu detergentu.

Výstražné upozornenia (CLP) :
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
Bezpečnostné upozornenia (CLP) :
P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí
P301+P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára, tel. 02-547 741 66 (24h denne)
P501C – Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo
špeciálneho odpadu
Obsahuje: Biocídne aktívne látky (TP2/AL): 0,5% chloridu Didecyldimethylammonium

 

Zloženie produktu

biocídna aktívna látka (TP2/AL) didecyldimethylammonium chlorid: 5000 mg/kg, <5% neiónovej povrchovo aktívnej látky, <5% katiónovej povrchovo aktívnej látky, Dezinfekčné prostriedky, Parfumy

 

Návod na použitie

Čo dezinfikuje? Kuchyne, WC dosky, sanitárne zariadenia, sifóny, dlaždičky, umývateľné plochy, elektrické domáce spotrebiče*, matrace, koberce, sedačky, telefóny, počítače, detské hračky, odpadkové koše… (*Nepoužívajte na plochy, ktoré sú v kontakte s potravinami). Ako dezinfikovať? Nastaviť pištoľ do pozície ON. Nastriekajte na plochu, až bude dostatočne vlhká. Osušte čistou handričkou. Pravidelne opakujte.

Mohlo by vás zaujímať

Doporučené produkty

Zlacnené produkty

Najobľúbenejšie produkty