- 16%

Sanytol KÚPEĽŇA na vodný kameň s rozprašovačom 500 ml

6,24  bez DPH 5,24  bez DPH
7,49  s DPH 6,29  s DPH

Katalógové číslo: HY772418 Kategória: Značka:
Značka: Sanytol
Strana v katalógu: 668
Väčšie balenie: 12
Bežná cena: 6,24 € bez DPH

Tento produkt môže byť už zajtra u Vás.

56 na sklade

EAN: 3045206393003

Popis produktu

Účinne zabraňuje šíreniu nežiaducich mikroorganizmov, tvorbe plesní a vodného kameňa. Garantuje perfektnú hygienu a eliminuje 99,9 % mikroorganizmov. Odstraňuje plak a nanesené stopy mydla. Neobsahuje chlór. Objem 500 ml.

Upozornenie: Tento chemický prípravok je nebezpečný.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 

Dodržiavanie predpisov

Povrchovo aktívna(e) látka(y) obsiahnutá(é) v tomto prípravku je (sú) v súlade s kritériami biodegradability podľa Smernice (EÚ) No.648/2004. Údaje potvrdzujúce toto prehlásenie sú k dispozícii kompetentným inštitúciám členských štátov Únie na ich priamu žiadosť, alebo na žiadosť výrobcu detergentu.

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]
Výstražné upozornenia (CLP)
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
Bezpečnostné upozornenia (CLP)
P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí
P301+P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára, tel. 02-547 741 66 (24h denne)
P501 – Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah
nie je celkom spotrebovaný

Obsahuje: Biocídne aktívne látky (TP2/AL): 0,95% chloridu Didecyldimethylammonium

Mohlo by vás zaujímať

Doporučené produkty

Zlacnené produkty

Najobľúbenejšie produkty