Savo Originál dezinfekčný prostriedok 4kg

9,76  bez DPH
11,71  s DPH

Katalógové číslo: HY390486 Kategória: Značka:
Značka: Savo
Strana v katalógu: 667
Väčšie balenie: 114
Bežná cena: 12,91 € bez DPH

Tento produkt môže byť už zajtra u Vás.

68 na sklade

EAN: 8710522605066

Popis produktu

SAVO Original spoľahlivo likviduje choroboplodné zárodky, baktérie a vírusy (vrátane HIV a HBV), riasy a nižšie huby, odstraňuje pachy. Vyniká dlhou záručnou lehotou a unikátnou ekologickou hodnotou, pre ktorú je schválený i pre dezinfekciu vody v bazénoch a ako jediný i pre pitnú vodu v studniach. Slúži k čisteniu a dezinfekciu podláh, nábytku, kuchynského a hygienického náčinia. Objem 4 kg.
Zloženie:
chlornan sodný 4,7 g / 100 g, menej než 5 % bieliaceho činidla na báze chloru (chlornan sodný).

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 

Bezpečnostné informácie

Spôsobuje vážne poleptanie kože a očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy.Toxický pre vodné oranizmy, s dlhodobými účinkami.Môže byť korézne pre kovy. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami.Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte v pôvodnom obale. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu tváre. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Vypláchnite ústa, NEVYVOLÁVATE zvracanie. Pri kontakte s pokožkou (ALEBO VLASMI): Vyzlečte všetky kontaminované často odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo sprchou). PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujite vo vyplachovaní. Zozbierajte uniknutý produkt.Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu. Obsahuje chlóran sodný, hydroxid sodný.

Mohlo by vás zaujímať

Doporučené produkty

Zlacnené produkty

Najobľúbenejšie produkty