- 15%

Sanytol KUCHYŇA odmasťovač s rozprašovačom 500 ml

5,66  bez DPH 4,83  bez DPH
6,79  s DPH 5,80  s DPH

Katalógové číslo: HY392006 Kategória: Značka:
Značka: Sanytol
Strana v katalógu: 0
Väčšie balenie: 12
Bežná cena: 5,66 € bez DPH

Tento produkt môže byť už zajtra u Vás.

53 na sklade

EAN: 3045206392006

Popis produktu

Sanytol dezinfekčný čistič na kuchyne bol vyvinutý pre silné odmasťovacie schopnosti, aby vaša kuchyňa žiarila hygienickou čistotou. Je vhodný na čistenie skoro všetkých povrchov, ktoré sa nachádzajú vo vašej kuchyne : sporáky, rúry, grily, drezy, nerezové plochy, pracovné dosky, chladničky, mikrovlnné rúry, umývateľný kuchynský nábytok**. Okrem čistoty vám vyčaruje nádhernú citrusovú vôňu, ktorá dodáva domácnosti atmosféru upratanej kuchyne. Vyskúšajte Sanytol dezinfekčný čistič na kuchyne a získate očarujúco čistú kuchyňu bez mikróbov.

Upozornenie: Tento chemický prípravok je nebezpečný.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 

Dodržiavanie predpisov

Povrchovo aktívna(e) látka(y) obsiahnutá(é) v tomto prípravku je (sú) v súlade s kritériami biodegradability podľa Smernice (EÚ) No.648/2004. Údaje potvrdzujúce toto prehlásenie sú k dispozícii kompetentným inštitúciám členských štátov Únie na ich priamu žiadosť, alebo na žiadosť výrobcu detergentu.

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]
Výstražné upozornenia (CLP)
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
Bezpečnostné upozornenia (CLP)
P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí
P301+P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára, tel. 02-547 741 66 (24h denne)
P501 – Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah
nie je celkom spotrebovaný

Obsahuje: Biocídne aktívne látky (TP2/AL): 0,95% chloridu Didecyldimethylammonium

 

Zloženie produktu

Aktívne biocídne látky (TP2/AL): Didecyl(dimethyl) amonium chlorid: 9500 mg.kg⁻¹, <5 % neiónové povrchovo aktívne látky, <5 % katiónové povrchovo aktívne látky, <5 % fosfáty, ostatné: parfum a dezinfekčný prostriedok

Mohlo by vás zaujímať

Doporučené produkty

Zlacnené produkty

Najobľúbenejšie produkty